💖💝💞 Dạy và Học Online là hệ thống hỗ trợ tổ chức và quản lý hoạt động dạy học, thi và đánh giá trực tuyến với nhiều những tính năng ưu việt do ThS. NGUYỄN THANH HUY thiết kế, dành cho những học sinh yêu thích phong cách học tập chủ động, tích cực và sáng tạo. 💞💝💖

THÔNG BÁO CHUNG


Các khoá học hiện tại

Ly10nc Chương 3: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

Giá: free 💰Trong chương này chúng ta sẽ khảo sát các điều kiện cân ...
Khóa học

Lý 10nc Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Giá: free 💰Chúng ta đều muốn biết vì sao vật này đứng yên, vật kia ...
Khóa học

Ly10nc Chương 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ

Giá: free 💰Hệ thống bài giảng, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự lu...
Khóa học

Ly12 nc Chương 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Giá: 120k 💰Chương này giúp các em nắm được các đặc trưng cơ bả...
Khóa học

Lý 12nc - Chương 2: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM.

GIÁ: free 💰Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về:+ Sóng và sự tr...
Khóa học

Ly12nc CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ

GIÁ: free 💰 Chương dao động cơ học bao gồm những nội...
Khóa học

Nơi thử nghiệm của Giám Khảo

Nơi để ban giám khảo thử nghiệm các chức năng trên hệ thống
Khóa học

Thầy Nguyễn Thanh Lâm

Nơi để các giáo viên khách mời vào dạy.
Khóa học