HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NHẤP VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN

https://drive.google.com/file/d/1BnbXE-XZtAdXcnd0p1B-KfJJ4Kby_c07/view?usp=sharing


Nội quy:

1) Đăng nhập trang web để học bài tối thiểu 1 lần / tuần

2) Tham gia kiểm tra kiến thức trên Fanpage VatLy GameShow tối thiểu 2 lần / tháng

3) Hoàn thành các mục bài học trong giáo trình theo đúng tiến độ quy định.

Các thành viên vi phạm nôi quy trên sẽ bị xóa thành viên và phải đăng kí lại từ đầu.

Sửa lần cuối: Thứ ba, 17 Tháng tám 2021, 8:49 AM