Giá: free 💰

Trong chương này chúng ta sẽ khảo sát các điều kiện cân bằng của vật rắn cùng một số đặc điểm của chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay quanh một trục của vật rắn.

Giá: free 💰

Chúng ta đều muốn biết vì sao vật này đứng yên, vật kia chuyển động? Vì sao vật này chuyển động thẳng đều, vật kia chuyển động có gia tốc? Để tìm câu trả lời, chúng ta sẽ xét mối liên quan giữa chuyển động và lực.

Giá: free 💰

Hệ thống bài giảng, câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận được thiết kế bám theo cấu trúc chương trình trong SGK Vật Lý Lớp 10 giúp học sinh rèn luyện.