Giá: 120k 💰

Chương này giúp các em nắm được các đặc trưng cơ bản của dòng điện xoay chiều. Từ đó biết cách điều khiển và ứng dụng nó vào cuộc sống.

GIÁ: free 💰

Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về:

+ Sóng và sự truyền sóng. Tần số sóng, bước sóng, phương trình sóng.

+ Giao thoa sóng. Sóng dừng.

+ Các đặc trưng vật lý và sinh lí của âm.

GIÁ: free 💰 

Chương dao động cơ học bao gồm những nội dung hết sức quan trọng và là nền tảng của chương trình Vật Lý 12. Trong đó có 5 bài học bám sát Sách Giáo Khoa: Dao động điều hòa, con lắc lò xo, con lắc đơn, dao động tắt dần - dao động duy trì - dao động cưỡng bức - sự cộng hưởng, tổng hợp dao động. Với mỗi bài học được xây dựng gồm phần lý thuyết, phương pháp giải các dạng bài tập tương ứng, các ví dụ có hướng dẫn giải chi tiết và các bài tập rèn luyện theo từng dạng sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng.