Tài liệu dạy và học cho khối lớp 12

Lý 12nc - Chương 2: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM.

Lý 12nc - Chương 2: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM.

GIÁ: free 💰

Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về:

+ Sóng và sự truyền sóng. Tần số sóng, bước sóng, phương trình sóng.

+ Giao thoa sóng. Sóng dừng.

+ Các đặc trưng vật lý và sinh lí của âm.

Ly12nc CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ

Ly12nc CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ

GIÁ: free 💰 

Chương dao động cơ học bao gồm những nội dung hết sức quan trọng và là nền tảng của chương trình Vật Lý 12. Trong đó có 5 bài học bám sát Sách Giáo Khoa: Dao động điều hòa, con lắc lò xo, con lắc đơn, dao động tắt dần - dao động duy trì - dao động cưỡng bức - sự cộng hưởng, tổng hợp dao động. Với mỗi bài học được xây dựng gồm phần lý thuyết, phương pháp giải các dạng bài tập tương ứng, các ví dụ có hướng dẫn giải chi tiết và các bài tập rèn luyện theo từng dạng sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng.